Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 73 hosté.

Velikonoční dopis 2011

 Velikonoční dopis

2011

„...přistoupil k Ježíšovi a řekl: Mistře! a políbil ho."

V  V  V

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,

budete-li mít lásku jedni k druhým."

 

 

Praha, duben 2011

MODLITBA

Jako částka Tvého lidu, Vzkříšený Pane, v den vzkříšení,

předkládajíce Ti, co jsme připravili pro připomenutí a lepší pochopení a uchopení  zvěsti o Tvém vzkříšení,

toužíme po setkání s Tebou,

jaké zažili již mnozí před námi

a vydali nám o něm svá svědectví.

Smiluj se nad námi, Pane,

a dej nám podle své svaté vůle, co pro nás bude dobré.

Chceme přijmout i úkol a směřování,

vědomi si toho, že to, co my od Tebe přijmeme, není jen pro nás,

ale že nás s tím posíláš za těmi a tam,

kde Ty sám chceš, aby Tvé evangelium znělo a naplňovalo se.

(z velikonočního zvěstování dětí )

f

Pokoj Vám, milí bratři a sestry!

Pěkně Vás zdravím tím vzácným pozdravem Vzkříšeného Krista (J 20:19). Znovu po roce s přáním, aby i ty letošní největší křesťanské svátky byly pro Vás naplněné NADĚJÍ. Nadějí navzdory. Navzdory všemu temnému, svírajícímu, drtícímu, navzdory všemu převrácenému, překroucenému, rozbitému. Nadějí, která ví, že se nový život rodí v bolestech a ohrožení, že novému počátku předchází propálení ohněm soudu, očistným zápasem rozpoznání hříchu, vyznání a přijetí milosti.

Milost má smysl pouze na soudu, pouze pro odsouzeného. Spravedlivý ji nepotřebuje. Evangelium Kristovo je evangelium o milosti. Jak vzácná a radostná zpráva, doslova „životodárná" a převratná, pro ty, kdo jsou bez ní ztraceni. Jak nezajímavé čtení a nezáživné dění pro ty, kdo ji nepotřebují. Pro sebe ani pro druhé. Ba, těm ji ještě nejspíš ani nepřejí, protože jak by k tomu oni, starší bratři ze známého Ježíšova podobenství (L 15), přišli, že? Jaká by to byla spravedlnost? - Boží. Boží spravedlnost. Taková je Boží svrchovaná spravedlnost. On „chce, aby všichni došli spásy a poznali pravdu..."(1Tm 2:4)

Nový život se rodí v bolestech a ohrožení... a může to být někdy pěkný porod, jak se říká... - Mezi námi, znáte to milé, velmi trefné vyprávění - rozhovor dvou ještě nenarozených mimin?[1] Není to nic nového, ale je to jedno z nejpovedenějších novodobých kázání - podobenství, vysvětlujících třeba vyznání apoštola Pavla z 1. listu do Korintu,15. kapitoly:

„Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí."

Věříš v život po porodu? (1. Korintským 15)

V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo:

* Věříš v život po porodu?

* Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak.

* Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?

* To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla, než tady. A třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.

* No to je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou, to je úplně směšné! Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu: život po porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.

* Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí.

* Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není nic, než vleklá stísněnost v temnu.

* No, já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.

* Máma? Ty věříš na mámu? A kde má jako podle tebe být?

* No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli. Tomu nevěřím! Žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není.

* No ale někdy, když jsme zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá, nebo cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom...

f

Který z evangelistů měl pravdu? - Každý z nich nám vylíčil velikonoční události dost jinak, jak nám připomněly děti svým velikonočním zvěstováním na Květnou neděli. = Všichni měli pravdu, byť se jejich svědectví v jednotlivostech značně rozcházejí, neboť všechny je měla Pravda. Jak dosvědčil apoštol Pavel v 2. listu Timoteovi 3:16-17

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu."

či jak to ještě mnozí pamatujete v kralickém překladu:

„Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový."

Kristovo vzkříšení jako vyvrcholení Jeho příchodu v těle na tento svět. Jeho působení, kázání, uzdravování, jeho znamení - to vše směřuje ke vzkříšení jako symbolu nového života, nové naděje, vítězství nad vší temnotou a zmarem, nad vším zoufalstvím, selháním, lží a klamem. Proto křesťané slaví každý 7. den neděli jako den vzkříšení. V něm je i pro každého z nás NADĚJE nového života. Navzdory...

Zveme Vás jako každým rokem ke svátečním bohoslužbám. Radostnému zvěstování Kristova vzkříšení o velikonoční neděli -  k tradičnímu velikonočnímu pozdravu, jehož podobu v různých světových jazycích jste mohli číst na titulní stránce, patří rovněž symbolické objetí a trojnásobný polibek. Tato informace nebyla bezprostředním podnětem k volbě textu kázání pro letošní Velký pátek, ta padla již více než před rokem. Dobře ji však doplňuje a potvrzuje.

Jidáš... „V každým z nás je Jidáš, zrada, velkej hřích, každej z nás rád zradí za 30 stříbrných..." zpívala kdysi evangelická skupina EJHLE.  Zaryla se mi ta slova do paměti. A dnes mi zní, když potkávám všechna ta nejvzácnější slova - překroucená a vytunelovaná, nejvzácnější gesta, symboly... prodané a prodejné......

Co s tím? Opustit je a vymýšlet nové? Tak jako to dělají různé subkultury mladých („..potlesk je k umlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití píva - z žalu..." - Karel Kryl) Nebo zuby-nehty znovu a znovu tvrdošíjně hájit a chránit ty původní? A bude-li třeba, pak je i znovu naplňovat čistým obsahem? - Když ty překrouceniny jsou tak vlezlé, pod kůži, podvědomě, podprahově... a neodbytně a mnohdy šikovně - to prostě nejde si nezapamatovat = však jsou to díla odborníků, psychologů - prodaných a prodejných reklamě a výdělku za každou cenu.

Máme co očišťovat, máme co vyznávat - Nejenom gesta, ale i pokroucené vztahy, řeč, ctnosti, cíle, zásady, mravy - Co je pravda...? Má každý tu svou - a nic víc?

Ale jako každé ráno, tak každé jaro - začíná znovu s novou nadějí. A i každý večer má proto v sobě ten náboj naděje, že zase začne nový život.

Křesťané mají naději, ba víc - mají zaslíbení, a dar víry k tomu !!!  A má na nich být vidět a při nich rozpoznatelná, zakusitelná....(J 13:35) Nemají to vše jenom pro sebe: „Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás..."= JDĚTE!  (J 20:21)

Jaromír Strádal, farář

sváteční bohoslužby o velikonocích 2011

se ve Druhém sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově budou konat

v modlitebně našeho sboru, Čajkovského 10, Praha 3 - Žižkov

ve čtvrtek 21. dubna 2011 v 19hod

pašije podle Lukáše

v pátek 22. dubna 2011 v 19hod

bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

v neděli 24. dubna 2011 v 9.30hod
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

+ souběžně nedělní škola pro děti

Těšíme se na setkání - i s Vámi.[1] (http://zizkov2.evangnet.cz/velikonocni-povidka)