Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 76 hosté.

Pravidelná shromáždění

Aktualizovaný přehled pravidelných shromáždění: Přijďte!

V době prázdnin se sborová setkání nekonají. Bohoslužby se konají každou neděli  v 9:30 hodin! Srdečně zveme!

CO PRO KOHO KDY KDE V KOLIK
Bohoslužby všichni neděle modlitebna 9:30
Nedělní škola děti 3-15 let neděle modlitebna / presbyterna 9:30
Rozhovor po/o bohoslužbách všichni neděle modlitebna 11:00
Biblická hodina dospělí středa presbyterna 09:30 dopoledne
Biblická hodina (večerní) dospělí středa presbyterna 18:00
Biblická hodina mladší děti úterý presbyterna 18:00
Konfirmační cvičení konfirmandi pondělí presbyterna 16:00
Mládež mládež podle domluvy v pátek presbyterna
Hovory při čaji všichni 2. pondělí v měsíci presbyterna 17:00
Křesťanská služba členové + hosté 2. středa v měsíci presbyterna 19:00
Kavárnička - čtenářský kroužek všichni čtvrtek presbyterna 15:00
Ten Sing "Tyjátr" děti a mládež středa klubovna 17:30
Střední generace střední generace podle domluvy presbyterna 19:30