Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 85 hosté.

Pravidelná shromáždění

Aktualizovaný přehled pravidelných shromáždění: Přijďte!

V době prázdnin se sborová setkání nekonají. Bohoslužby se konají každou neděli  v 9:30 hodin! Srdečně zveme!

CO PRO KOHO KDY KDE V KOLIK
Bohoslužby všichni neděle modlitebna 9:30
Nedělní škola děti 3-15 let neděle modlitebna / presbyterna 9:30
Rozhovor po/o bohoslužbách všichni neděle modlitebna 11:00
Biblická hodina (dopolední) dospělí středa presbyterna 09:30
Biblická hodina (večerní) dospělí čtvrtek 1x měsíčně presbyterna 20:00
Biblická hodina mladší děti úterý presbyterna 18:00
Biblická hodina starší děti úterý presbyterna 19:00
Křesťanská služba členové + hosté 2. středa v měsíci presbyterna 19:00
Kavárnička - čtenářský kroužek všichni čtvrtek presbyterna 15:00
Ten Sing "Tyjátr" děti a mládež středa klubovna 17:30