Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 59 hosté.

Knihovní řád

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3     IČO: 45701903

Knihovní řád

Směrnice pro provoz sborové knihovny  Druhého sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově (dále sbor)

 

 

 

Platnost směrnice:

Tato směrnice platí od jejího schválení sborovým shromážděním dne:

 

 

Obsah:

 

  • I. Obecné ustanovení
  • II. Pravidla půjčování knih
  • III. Vedení evidence
  • IV. Výpůjční lhůty
  • V. Otevírací doba knihovny

 

 

 

•I.                  Obecné ustanovení

 

Výpůjční služby tištěných dokumentů jsou jak prezenční, tak absenční (mimo presbyternu). Knihovna poskytuje výpůjční služby bezplatně.

 

•II.               Pravidla půjčování knih

 

Čtenáři, kteří nejsou členy našeho sboru, jsou povinni se evidovat u sborové sestry (jméno, adresa bydliště, telefon, mail)

 

•III.           Vedení evidence

O uskutečněných výpůjčkách vede sborová sestra evidenci, ve které je uvedeno číslo knihy, autor knihy, zkrácený název knihy. Takto evidovanou výpůjčku stvrzuje čtenář svým vlastnoručním podpisem.

 

•IV.            Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta je 4 týdny. Výpůjčku lze dvakrát prolongovat (vždy na další 4 týdny)

 

•V.               Otevírací doba knihovny

Otevírací doba knihovny je v úředních hodinách sborové sestry, která zajišťuje fyzické dodání dokumentu.

PřílohaVelikost
Knihovni_rad.doc25 KB