Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 51 hosté.

Občasníky

č. 49

Jaromír Strádal, Eva Turková, Zdenka Suchá, Michaela Mimrová, Ilja Herold, Ladislav Dušek st., Adam Hamr, Daniela Hamrová, Marcela Strádalová

č. 48

Jaromír Strádal, Květa Dušková, Ilja Herold, Marcela Strádalová

„Co máme, je od Pána, všechno dobré,
On sám zdarma rozdává, haleluja.“
(Svítá 32)

č. 47

jas, Marcela Strádalová, Daniel M. Bauman, Michaela Mimrová, Marta Olexová, Eva Turková, Květa Dušková, Eva Budská, staršovstvo

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete,

č. 46

jas, Marcela Strádalová, Květa Dušková, Ilja Herold, Eva Turková

„Stále se radujte,
v modlitbách neustávejte,
za všech okolností děkujte,

č. 45

jas, staršovstvo, Eva Turková, Ilja Herold, Květa Dušková, Daniela Hamrová

„Ježíše znám a o Pavlovi vím.
Ale kdo jste vy ?“

(Skutky apoštolské 19:15)

č. 44

jas, Ilja Herold, Květa Dušková, Ladislav Dušek ml., Daniel M. Bauman, Michaela Mimrová, Marcela Strádalová

č. 43

jas, Květa Dušková, Ladislav Dušek, Ilja Herold, Eva Turková, Roger z Taizé

č. 42

jas, Ilja Herold, Jitka Landsperská, Dan Ryšavý, Marcela Maňhalová, Eva Turková

č. 41

Květa Chamrádová, Valentin Chamrád st., jas, Inka Čapková, Ilja Herold, Květa Dušková, Daniela Hamrová, Ladislav Dušek st., Ladislav Dušek ml.

č. 40

jas, Ilja Herold, Zdeňka Petrtýlová, Ladislav Dušek st., Jitka Baumannová, Lía Heroldová

„…NECHME TO DO BĚLČE..!“

Syndikovat obsah