Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 55 hosté.

č. 53

redakce, Jaromír Strádal, Květoslava Dušková, Ladislav Dušek st., Ilja Herold, Marcela Strádalová, staršovstvo 

 

„...Nástroj lidský jest v tom špatný,

snadní jsme my k zmožení...

...Ten starý nepřítel zkazit by nás chtěl,

moc a mnohá lest hrozná zbraň jeho jest,

v světě nemá rovného..."

(Dr.Martin Luther: „Ein feste Burg"(1529), EZ 189)

 


Editorial

Milé sestry a milí bratři,

 zamýšleli jsme se při přípravě tohoto čísla na tím,  jak nepominout, že vyjde v postním čase předvelikonočním. Dovolte parafrázi: „Půst je mrtev, ať žije půst!" Ruku na srdce - kdo z vás si 25. února připomene Popeleční středu? A zadáte-li přes internet slovíčko „půst", dočtete se v první řadě o dietách a detoxikačních technikách pro krásu těla.

Doufáme, že toto číslo bude alespoň trochu ilustrovat, jak chceme chápat půst my: Zříci se alespoň části svého soukromého času a dát ho - a s ním i svůj zájem, sebe samého - bližnímu a tím ho obohatit. A proto jsme rádi, že ve svém příspěvku manželé Duškovi vzpomínají na sborové dny jako na čas smysluplně vzájemně sdílený a že i z dalších stránek promlouvá jak zájem o členy sboru (žádné narozeniny jsme určitě nevynechali!).Rovněž přehled aktivit dokazuje úsilí, aby náš sbor byl živý, tvořen těmi, kdo dávají sebe druhým.

S přáním naplněného postního období                                     vaše redakce                                                                                    

Postní kázáníčko

Ekonom s pověstí a vizáží bohéma, Tomáš Sedláček, toho na svůj věk stihl překvapivě hodně. Pracoval pro prezidenta i vládu a americká univerzita jej vybrala mezi nejnadanější mladé mozky oboru. Během stipendijního pobytu na americké univerzitě Yale v roce 2006 se dostal mezi pět mladých ekonomů vybraných mezi "Young Guns: 5 Hot Minds in Economics". Nyní druhým rokem pracuje jako ekonomický stratég ČSOB. Víc, než ležet v číslech, ho však baví o ekonomii filozofovat a rozjímat třeba nad tím, "jak pohostit sytého". „...půst byl běžnou součástí diety našich předků. A navíc, mělo to duchovní náboj, nebyla to jen péče o tělo a touha zhubnout jako dnes. Půst je to, co naše společnost potřebuje. Pokud chcete, aby vám chutnalo jídlo, musíte mít hlad. Jenže naše společnost řeší problémy sytých. Jak pohostíte sytého? Vymýšlíte drahá jídla z nudy, kančí na dančím a tak... Prostě hlouposti. Přitom sytého už stejně nepotěšíte, dokonce ho zvýšením spotřeby můžete ještě víc rozladit. Chceme-li obnovit chuť jídla, můžeme si buď dávat šíleně drahé delikatesy, nebo si dát půst a pak nám bude chutnat i chleba s máslem. A budeme z toho mít úplně stejný užitek". A to platí nejen ve věcech materiálních, nýbrž i duchovních.

Stojíme v době postní. Době příprav na Velikonoce. Na setkání nás, nesvatých, nečistých, s Boží svatostí, čistotou. Nutnou přípravou je očišťování a odkládání všeho, co nás odděluje od Boha. Vyznávání vin i pýchy, pošetilosti i nedověry, spoléhání na věci a peníze a moc. Před Bohem a jeho majestátem, ne před lidmi (Mt 6). Setkání se vzkříšeným Kristem za to však stojí.                                                                               

                                                                                                                   Jaromír Strádal

Ohlédnutí za sborovými dny

Konec minulého roku nám utíkal v samých oslavách a jubileích. Církevních i rodinných. Pak přišly Vánoce a ty už jsou pro starší generaci také náročnější a najednou je tady únor.

Byli jsme vyzváni, abychom se ohlédli po sborových dnech, kdy se slavilo 80. výročí našeho sboru. Což o to, já se ohlédnu a ráda, ale hlava už nechce sloužit. Ale vzpomínka, že to bylo zastavení milé a pěkné přetrvává. Přišli a přijeli domácí i pozvaní hosté a dobře se nám poslouchalo i povídalo při přednáškách, vzpomínkách a rozhovorech.

Sborové dny zahájila v polovině listopadu vernisáž výstavy fotografií bratří a sester ze všech dob (i dávno minulých). Byly seřazeny chronologicky za mnoho desítek let. Kolik milých tváří jsme zde rádi viděli. Mnozí již odešli, jiní dospěli, či zestárli. A věřím, že ta připomínka známých tváří v nejrůznějších situacích se dotkla všech srdcí stejně jako toho mého. Přesně to, čemu se dnes říká pohlazení po duši. Ale kolik mravenčí práce bylo za tím pohlazením ukryto, vědí jen ti, kteří se zasloužili.

Přijeli i bratři Petr a Pavel Čapkovi (Jan se omluvil), které známe mnozí jako děti či omladinu patřící nerozlučně k Tomkově (nyní Čajkovského) ulici. Z jejich úst zaznělo mnoho osobních vzpomínek, často známých a milých. Rádi je ve sboru vždy vidíme a měli bychom radost, kdyby i oni si tu stále připadali tak trochu jako doma.

Naše pozvání přijal i bratr farář Pivoňka, který v našem sboru prožil dlouhá léta a tak i on přišel zavzpomínat, i když léta s ním strávená se nám nezdají tak vzdálená.

V sobotu o tři týdny později bylo pokračování sborových dnů. Kratší vzpomínku pronesla sestra Alena Chvojková, ale ta byla spíše rodinná. A potom její jmenovec bratr Pavel Chvojka. Také on a jeho sourozenci prožili ve sborovém domě, kde bydleli, své mládí a o přátele tam rozhodně nebyla nouze.

Sobotní podvečer zakončila sestra Jitka Fialová, která z magnetofonového záznamu svým stále sametovým hlasem přednesla upřímné prožitky a vzpomínky na počátky a vývoj sboru. Začátky našeho sboru nebyly snadné a naši presbyteři museli být velice moudří, stateční a obezřetní. Všechno však vyšlo a před osmdesáti lety „povstal z popela bájný pták Fénix" - Žižkov II.

Někdy stačí jiskřička, někdy ti plíce div neprasknou a ohýnek se nerozhoří. Ale foukejme i nadále dobře do plamínku našeho sboru, stáří potřebuje nové síly. - Vždyť 80 let, to je vlastně celý lidský život. A hodně dlouhý. Bylo to přátelské setkání v dobré a srdečné pohodě, jak to má být mezi bratry a sestrami, kteří vědí, komu uvěřili.

Bohaté pohoštění ducha a nakonec i těla, jak už to při našich setkáních bývá zvykem.

A tak díky všem, kteří pomohli oslavit tak vzácné jubileum. A přejeme celému sboru, aby mu dal Pán oslavit ještě mnohá slavná výročí. My senioři již spíše jen přihlížíme a kritizujeme jen docela málo, protože jsme za svůj sbor, ve kterém jsme směli strávit skoro celý život, nesmírně vděčni.

                                                                                             Květoslava Dušková

A ještě pokračování .....

Zvláštním dárkem k narozeninám našeho sboru byl dopis jeho bývalého faráře O.A Fundy. Jeho 3. verze byla směrována do sborového archívu. Mínil tím zachytit několik myšlenek a vzpomínek na dobu prožitou mezi námi. Jejich obsah zhruba odpovídá příspěvku přednesenému autorem před deseti lety (viz občasník č.7), avšak zřetelně posunutému od křesťanské víry k ateismu. Znovu zde opakuji své výhrady zejména k „sebeuzavřenosti tohoto sboru" a k „pěstování kultu vlastní sborovosti". O míře oprávněnosti takového hodnocení by bylo možné pochybovat, na druhé straně z jeho dopisu bychom si možná mohli leccos vzít k srdci./*

Po pohledech do minulosti našeho sboru nás oslovil vzácný host Petr Sláma, odborný asistent Katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty. Měl se nám nejdříve trochu představit, ale pustil se rovnou do odpovědi na zadanou otázku: „Co je moje církev a co je můj sbor". Za církev považuje jen Obecnou celosvětovou církev Kristovu jako mladšího bratra lidu Izraele, na nějž navazujeme jakoby jeden plátek celého pomeranče lidu Kristova. Ale naše křesťanství se děje v jednom konkrétním sboru spoluvěřících, které si nijak nevybíráme. (Vl. Čapek by podtrhl, že jsou nám dáni.) Naše ČCE má blíž k tomu pojmu „sbor". Na závěr svého výkladu připojil několik důležitých rysů, jimiž se profilují naše sbory. V následující diskusi bratr Ilja Herold poukázal na souvisící problematiku našeho osobního vyznání.

V neděli pak bratr Sláma kázal při bohoslužbách a poté vyprávěl o řadě sborů, kterými během uplynulých let prošel: od fary v Jeseníku přes Jeruzalémský sbor až po současný Brandýs nad Labem, pozoruhodný jakousi výměnou bývalého bratrského kostela za starý katolický kostel. Na závěr ještě připomenul vlastní zkušenost s bydlením bohoslovců (po zrušení Jirchář) a vypíchl současné možnosti využití pražských sborových domů k tomuto účelu.

Jsme rádi, že bratr Sláma mezi nás zavítal, vděčně na něho vzpomínáme.

                                                                                                 Ladislav Dušek st.

*/  Celý text je pro zájemce k dispozici ve sborové kanceláři

 

O slavení a vzpomínání

Když se starý Izrael usazoval v zemi Filištínské, vztyčoval na paměť slavných Božích činů kameny, pojmenovával místa, a stanovoval svátky, i jak je slavit. Dodával tím věcný obsah své vděčnosti a vytvářel vědomí vlastní sounáležitosti. Protože společenství tvoří jazyk, místo, dějiny, ideje a ekonomika ... v tomto pořadí a s dějinami uprostřed.

My jsme si nedávno připomínali 80 let trvání sboru. Jenže „připomínat" je smutné slovo. Připomíná se tam, kde by se jinak zapomnělo. A kde se tedy neslaví, protože se neví, co, proč, ani jak. A tak jsme si pouze připomínali. Hezky, vkusně a nenásilně. A trochu jsme si i zavzpomínali. Ale neslavili jsme. Náš sbor nikdy neměl kronikáře. Ani dějepisce ne. Někde leží roční výkazy a sborové zprávy. Máme i dílčí shrnutí a jednotlivá zavzpomínání. Máme hromadu jednotlivin, fotek i hlasových záznamů. Jenže hromadu děravou, poloutříděnou, se spoustou mezer a kazů. Jednotlivin, kterým chybí duše a duch. Nemáme vztyčené pomníčky. Nemáme jména a místa k zastavení. A nemáme dějiny. Jakoby nikdy o nic nešlo. Jako bychom neměli komu, proč a zač být vděčni, komu a co předat, čím se vykázat ani z čeho se radovat. Jako by vlastně nikdy o nic nešlo a za vším se bylo možno přezíravě ohrnout.

Za 10 let by se měl náš sbor dožít devadesáti. Mnozí už tady nebudeme a s námi odejde nejen náš čas, ale i mnohá paměť. A tak vidím úkol. Úkol, na který žádný jednotlivec už nestačíme a do kterého nejde druhé pouze natlačit, ale který by šlo ještě zvládnout: Uspořádat jednotliviny, zachytit, co zachytit ještě jde, a pokusit se vyjádřit dynamiku všeho toho hledání a usilování, co představovalo skutečný život našeho sboru. Co už je třeba minulostí, ale co nemusí proto zaniknout v nicotě a zapomnění. Ne ke slávě minulosti. Ale pro vděčnost a poděkování nás samých, i těch, kdo snad po nás přijdou.

Ilja Herold

AKTUALITY Z CÍRKVE

ProChrist 2009

Ve dnech 30. března až 6. dubna 2009 proběhne v hale "Chemnitz-Arena" v 250-ti tisícovém saském městě Chemnitz (dříve Karl-Marx-Stadt), které leží asi 50 km od hranic s Českou republikou, řada 8 evangelizačních večerů, při nichž slouží kázáními bratr Ulrich Parzany, farář luterské evangelické církve, dlouholetý předseda CVJM (=YMCA) v Německu. Tato evangelizace, přenášená přes satelit do 14 evropských zemí včetně Německa, navazuje na podobné akce světoznámého evangelisty Billy Grahama. Kromě toho bude možné získat videonahrávky na DVD nebo sledovat záznamy na webových stránkách projektu www.prochrist.cz.

 

3. zasedání 32.synodu ČCE

Po více než 25 letech se na pořad jednání nejvyššího správního orgánu naší církve dostalo opět téma „evangelizace a misie". Je to zřetelným znamením toho, že již další generace v nových podmínkách nového století, ba tisíciletí, zřetelně vnímá nové výzvy a jiné nároky současného uspořádání politického, hospodářského, sociologického, demografického, národnostního, kulturního a hledá způsoby a cesty, jak naplnit ono základní, konstitutivní pověření Kristovy církve :

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28:18-20)

            Poradní odbor pro evangelizaci a misii (POEM), v němž také pracuji, připravil pro toto jednání materiál nazvaný „Čtyři (pražské) misijní artikuly"/*. Základní myšlenkou je, zda každý z nás vnímáme svou víru zároveň jako povolání do služby našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás spasil. Je mnoho rozmanitých forem této služby, ale není nikdo, koho by se netýkala. Vždyť vzkříšený Pán ukládá církvi: Získávejte mi učedníky, ne posluchače, diváky, či sponzory. Ve svém plánu má pro každého z nás své specifické místo i úkol  pro Jeho věc.

            Zároveň to bude volební synod, při němž se bude volit nová synodní rada. Stávajícím 5 bratřím a sestřed končí volební období v listopadu 2009. Prosíme, abyste i tato jednání zařadili do svých přímluvných modliteb.

Jaromír Strádal

/*(Zároveň se třemi zásadními texty o misii a řadou dalších pro zájemce k dispozici buď na webové stránce http://abejas.blog.cz, nebo v tištěné podobě na požádání u mne.)

 

AKTUALITY ZE SBORU

 

Výroční sborové shromáždění

se bude v našem sboru konat v neděli 15.března 2009, během dopoledních bohoslužeb. (viz pozvánka na zadní straně obálky) Po roce se opět budeme společně ohlížet za tím, co jsme spolu prožili, co z loňských plánů uskutečnili a co naopak bylo docela jinak. Za co jsme byli vděčni a čeho litujeme. Zároveň budeme chtít také znovu vyhlížet kupředu a spolu si vytýčit základní směřování i docela konkrétní kroky našeho sborového života.

            Součástí toho bude také volba chybějícího náhradníka staršovstva a volba revizorů sborového hospodaření a účetnictví.

Představení kandidátů pro volbu náhradníků staršovstva

 

Eva Budská, rozená Fryčová. Narodila se  14.2.1944 v Praze. Členkou našeho sboru od narození. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technolo-gickou. 27 let pracovala na Strojní fakultě ČVUT jako asistentka na Katedře chemických a potravinářských strojů a poté ve Výzkumném vodohospodářském ústavu TGM jako výzkumná pracovnice. Spolu se svým manželem Františkem vychovali dvě děti, Jitku a Pavla.  Od roku 1973 do roku 2007 byla členkou staršovstva. Pracovala v hospodářské komisi a křesťanské službě. Nyní je v důchodu.

 

Jan Pařenica, (*2.8.1981) pochází z valašské vesnice Hošťálková u Vsetína. Díky evangelickým rodičům již od malička navštěvoval tamější sbor ČCE, který tvořil jeho duchovní zázemí a jehož byl členem až do nedávné doby. Nyní se spolu s manželkou Jarmilou účastní sborového života tady na Žižkově, kde jsou i členy.  V současnosti oba dokončují svá studia zde v Praze (PF UK; 2.LF UK) a i nadále by rádi tvořili součást tohoto sborového společenství.

 

Křesťanská služba

Každé první pondělí v měsíci v 18 hodin se schází věrná skupinka (především sester) z našeho sboru, které se snaží podle svých možností navštěvovat a pomáhat potřebným. Ale starších lidí, kteří začínají být odkázáni na pomoc druhých přibývá a vyžaduje to naši připravenost a nasazení. A  proto bychom chtěli oslovit všechny vás, kteří byste se mohli a chtěli zapojit do této služby, ozvěte se a přijďte mezi nás. Hlavní náplní křesťanské služby je návštěva členů sboru při různých jubileích, v nemocnicích v době nemoci a v domovech důchodců, či domech s pečovatelskou službou apod.. Protože  přibývá i lidí, kterým již dělá potíže z různých zdravotních problémů nakoupit si nebo si dojít k lékaři, nabízíme pomoc i jim. Zvlášť tímto typem pomoci je pověřena zejména sestra Eva Turková. Jako pastorační pracovnice našeho sboru se věnuje individuálně potřebným členům našeho sboru. Mimo výše uvedené formy pomoci může i poradit či pomoci s vyplněním formulářů, či žádostí pro sociální dávky apod.. Pokud byste kdokoliv některou z těchto pomocí uvítali, obraťte se s důvěrou na naši pastorační pracovnici nebo sborovou sestru. Pokud byste kdokoliv rádi uvítali třeba jen návštěvu, či vysloužení Svátosti chleba a vína v domácím prostředí, obraťte se na sborovou sestru, či bratra faráře. Rádi za vámi přijdeme!

Myslíme na všechny vás, kteří již nemůžete přicházet do našeho společenství ze zdravotních či jiných důvodů, aby vás Pán provázel a posiloval a obdařoval pokojem.

„Všechny své obavy a starosti přenechte Jemu, vždyť jste středem Jeho zájmu."                                                                                      (1.Pt 5:7)

„Bůh má dvě napřažené paže. Jedna je dost silná, aby nás uchopila svou spravedlností, druhá je dost jemná, aby nás milostivě objala." 

( M.L.King)

 

Gratulujeme

let

datum

jméno

 

let

datum

jméno

89

06.02.

Jaroslava Ladýřová

 

81

15.05.

Zdena Marková

88

29.01.

Jarmila Novotná

 

80

16.01.

Alena Chvojková

87

11.01.

Věra Schovánková

 

 

27.03.

Milena Potměšilová

 

26.01.

Kristian Cee

 

75

14.01.

Ing.Petr Kadlečík

 

17.06.

Irena Kočařová

 

 

20.02.

Jitka Baumanová

86

18.02.

Libuše Meislová

 

 

16.03.

Jarmila Pačesová

84

06.05.

Ing.Ilja Herold CSc.

 

70

21.05.

Květa Koberová

 

23.06.

Libuše Fellnerová

 

 

06.06.

Marta Doležalová

83

28.06.

Pravoslav Dvořák

 

65

14.02..

Eva Budská

82

17.04.

Ing.Arch.MilošDitrich

 

 

24.05.

Olga Šourková

 

13.06.

Božena Jirková

 

60

10.03.

Blanka Störzerová

 

19.06.

Květoslava Dušková

 

 

 

 

 

Bože, dej nám prožívat pravou radost.

Dopřej nám, abychom s veselou myslí přijímali všechno dobré,

co pro nás děláš.

Nauč nás vidět světlé stránky života.

Opevni naše smysly proti zklamání a uchraň nás

před zoufalstvím a skleslostí.

Dej, ať pochopíme, že nás nic nemůže zranit,

jestliže ve svých životech počítáme s tebou.

(W.E.Channing)

 

Milí jubilanti,

Srdečně zveme všechny vás, starší bratry a sestry, kteří oslavili nebo budou slavit v první polovině roku 2009 svá vzácná výročí, k přátelskému setkání na Květnou neděli 5.4.2009 v 15 hodin, do našeho sboru v Čajkovského 10.  Je to příležitost setkat se s přáteli, společně oslavit vaše narozeniny a vděčně zavzpomínat na léta prožitá i v Druhém žižkovském sboru. Bude připraveno auto, aby se mohli zúčastnit i všichni ti, kterým by to jinak zdravotní potíže nedovolily. Na setkání s vámi se srdečně těšíme!

Za křesťanskou službu

Marcela Strádalová

 

 

Aktualizovaný přehled pravidelných shromáždění : Přijďte !

co

pro koho

kdy

kde

v kolik

Bohoslužby

všichni

neděle

modlitebna

9:30

Nedělní škola

děti 3-15 let

neděle

modlitebna /

presbyterna

9:30

Rozhovor po/o 

bohoslužbách

všichni

neděle

modlitebna

11:00

Biblická hodina

dospělí

středa

presbyterna

09:15

dopoledne

Střední generace

dospělí

středa

(v lichém

kalend. týdnu)

presbyterna

20:00

Biblická hodina

děti

středa

presbyterna

17:00

Mládež

mládež

úterý

presbyterna

17:00

Čtenářský

kroužek

všichni

úterý

presbyterna

15:00

Hovory při čaji

všichni

2.pondělí v měsíci

presbyterna

17:00

Křesťanská

služba

členové

+ hosté

1.pondělí v měsíci

presbyterna

18:00

 

Pokud by se našly starší děti, které by měly zájem o biblické hodiny či konfirmační přípravu, ozvěte se ! Rádi se s vámi domluvíme a najdeme vhodný termín k společnému vyučování a sdílení.

Úřední hodiny ve farní kanceláři

Mgr.Jaromír Strádal

farář

 po 16 -19    út 9-13, 15-17,          čt 9-12

Marcela Strádalová

sborová sestra

 po 17-19,    út 15-19,    st 9-12,   čt  9-12

Michaela Mimrová

účetní

 po   9-13,    út  9-11

Ing. Leona Křikavová

správa domů    

 po 18-21,    st 9-12

Eva Turková

pastorační prac.

kdykoliv dle osobní domluvy

 

 

Pastorační návštěvy

domlouvejte, prosíme, osobně nebo telefonicky s farářem nebo sborovou sestrou na číslech :  222 720 864, 603 485 601  (farář)

222 722 753, 739 244 619 (sborová sestra)

Je možné též využít e-mailovou adresu :  zizkov2@evangnet.cz

Využívejte, prosím, pokud možno, vyhrazeného času v úředních hodinách. Farář i sborová sestra mají takto vypsaných pravidelně celých 12 hodin týdně. Pokud Vám však tyto časy nevyhovují, je možné se domluvit konkrétně na jiném vhodném termínu.

Salár, sbírky, dary - Své dary můžete skládat buď osobně ve sborové kanceláři nebo převodem na účet sboru č.685345/0300, var.symbol xxx01 pro salár; xxx02 pro Jeronymovu jednotu; xxx03 pro jiný dar. (xxx = vaše evidenční číslo)

Děkujeme všem, kdo pamatujete i na tuto součást života v církvi.

 

o   -  o  -  o  -  o  -  o  -  o  -  o  

 

Plán akcí na rok 2009

 

15.03.

09:30

Výroční sborové shromáždění

Strádal

22.03.

09:30

Bohoslužby se sv. večeří Páně + společný oběd (guláš)

Strádal

05.04.

15:00

Setkání jubilantů „70"a starší

za období leden-červen

Turková

09.04

19:00

Pašije podle Matouše

Strádal

10.04.

19:00

Velký pátek - Bohoslužby se sv. večeří Páně

Strádal

12.04.

09:30

Boží hod velikonoční - Bohoslužby se sv. več.Páně

Strádal

17.05.

09:30

Bohoslužby s dětmi

Strádal

31.05.

09:30

Svatodušní - Bohoslužby se sv. večeří Páně

Strádal

07.06.

09:30

Bohoslužby s dětmi

Strádal

28.06.

09:30

Bohoslužby s večeří Páně

Strádal

16.-23.08.

Pobyt dětí v Tisu v Orlických horách

Strádal

02.09.

19:00

Zahajovací středa - Bohoslužby se sv. večeří Páně

host

13.09.

09:30

Bohoslužby s dětmi

Strádal

25.-28.09.

Sborový víkend - Tábor JAK,Běleč nad Orlicí

 

11.10.

09:30

Díkůvzdání - Bohoslužby se sv. večeří Páně

Strádal

08.11.

09:30

Bohoslužby s dětmi

Strádal

14.-15.11.

Podzimní sborové dny

host

29.11.

09:30

1.advent - Bohoslužby se sv.večeří Páně

Strádal

13.12.

09:30

Vánoční zvěstování dětí

 

24.12.

16:00

Štědrý den - pobožnost

Strádal

25.12.

09:30

Boží hod vánoční - Bohoslužby s večeří Páně

Strádal

31.12.

16:00

Silvestr - pobožnost

 

 

výroční sborové shromáždění

 

Druhého sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově

se bude konat

 

v neděli 15. března 2009

v rámci bohoslužeb, které začínají v 9:30 hod.

v modlitebně našeho sboru, Čajkovského 10, Praha 3 - Žižkov

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VSS :

1.  Ustavení, prezence, volby zapisovatelů, skrutátorů, verifikátorů zápisu

2.  Schválení programu

3.  Projednání a schválení zápisu z minulého výročního shromáždění

4.  Volby: náhradník staršovstva, revizoři účtů a hospodaření

5.  Zprávy o životě sboru za uplynulý rok + rozprava k nim + schválení

6.  Vnitrosborové směrnice - projednání a schválení

7.  Volné návrhy a připomínky z pléna

8.  Zakončení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam členů s hlasovným  právem

je vyvěšen v předsíni modlitebny. Jakékoliv připomínky, doplňky, námitky, návrhy  sdělte včas staršovstvu.

Upozorňujeme, že podle Čl.6.2 Jednacího a volebního řádu naší církve je řádně svolané sborové shromáždění usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů !!!
Zprávy o životě sboru, revizní a účetní budou k dispozici ve sborové kanceláři a vystaveny v modlitebně 14 dní před konáním výročního sborového shromáždění.

 

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo !

 

 

 

občasník - vydává pro svou vnitřní potřebu Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově.

Redakční rada :  Daniela Hamrová, Helena Hůlovcová, Marcela Strádalová, Jaromír Strádal

Grafická úprava a technická redakce:  Jaromír Strádal

Adresa redakce a administrace : Čajkovského 10, 130 00 Praha 3, email: zizkov2@evangnet.cz

Tel. 222 722 753,  http://zizkov2.evangnet.cz   

Předplatné dobrovolné. Objednávky na adrese redakce.

PřílohaVelikost
053.doc190.5 KB