Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 67 hosté.

č. 33

Miroslav Nekvasil, Květa Dušková, Ilja Herold, Valentin Chamrád st.

Opět je zde předvánoční Občasník !

Sborový dopis – tak tomu bývá v každém našem sboru. Ten začíná farářovým zamyšlením, a pak následuje pořad bohoslužeb o vánocích. To je zvláště důležité pro ty, kdo by chtěli přijít do společného shromáždění alespoň v tu dobu. Snad je vede i určitá sentimentalita, typická pro vánoce.
Evangelické modlitebny ovšem zpravidla žádnou výzdobu nemají, děti se nemohou těšit na betlémky, vánoční muziky je také málo, chybí obvykle varhany, vhodné literatury je málo. Ale přece tu něco je: je to obecenství sester a bratří, kteří sem přijdou s tak otevřeným, důvěřivým srdcem – jako pastýři do Betléma, tak jak si to vždycky v ten čas čteme v Lukášově evangeliu. Možná, že právě proto najdou cestu znovu ti, kdo si vzpomenou na neopakovatelnou atmosféru. Někdy dokonce přemluví k návštěvě i své rodiny.
Farářovo adventní zamyšlení se obvykle nečte. Na to prostě není čas. Každý z nás ví, kolik práce čeká každého právě o adventu. Připomenou jej výkladní skříně s rozsvícenými stromečky a s nabídkami dárků. Pro nás i pro naše milé! Teď je možnost přání splnit! Ale to není všechno! Na vánoce chceme mít ve svých obydlích uklizeno, vždyť určitě nás navštíví příbuzní, přátelé. Advent, čtyři neděle před Štědrým dnem, to je čas na úklid. Jsme teď v jednom kole! A teď máme něco číst? Jen rychle přejedeme očima na dlouhé zamýšlení se není čas. Tak jenom v rychlosti:
Ještě důležitější než uklizená domácnost je úklid v našich srdcích. Nemylme se, je stále dost lidí, rozptýlených v různých křesťanských církvích a společenstvech, kdo si chtějí připomenout, „že vzejde proutek z pařezu Jišajova“, že dívka počne, porodí Syna a „dá mu jméno Immanuel – to je S námi Bůh“. Aby se mohli vydat jako pastýři za betlémským děťátkem, na to je přece nutné se připravit. Vždyť se nám narodil Spasitel! S čistým srdcem se vydají do Davidova města a naleznou děťátko položené do jeslí. Ale především, aby i oni pověděli všem, co bylo řečeno o tom dítěti. Pak se rovněž navrátí domů, budou chválit a oslavovat Boha za všechno, co slyšeli a viděli.
Právě proto se chceme připravit i my, když se budeme scházet každou adventní neděli; poslední z nich nám připomenou děťátko v Betlémě i naše děti.
Miloslav Nekvasil

Bohoslužby konané ve vánočním období
24.12. 16:00 štědrovečerní ztišení
25.12. 9:30 Hod Boží vánoční, s vysluhováním sv.Večeře Páně
26.12. 9:30 druhý svátek vánoční - společně se sborem Žižkov I.
v Betlémské kapli v Prokopově ul., káže br.Nekvasil
28.12. 9:30 pravidelné nedělní bohoslužby
31.12. 16:00 poslední den v roce - společně u nás s Žižkovem I.,
káže br.far. Christof Lange
1.1.04 9:30 Nový rok - s vysluhováním sv.Večeře Páně

  

Po sněhu půjdu

čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou - tak pravil klasik a bylo by to pěkné. Ale dávno, dávno tomu. Dnes napadne-li náhodou na vánoce trochu sněhu, brodíme se špinavou břečkou, obtíženi taškami. V očích nám nezáří vánoční třpyt, ale jakýsi vytřeštěný, starostlivý výraz. Na cestu nám někde hlasitě vyhrávají oposlouchané koledy nebo písně s náplní rozhodně ne duchovní.
V hlavě se nám honí starosti co všechno ještě musíme, nebo bychom měli. Jen se tím nenechat pohltit. Ale jak to udělat? Jak si uchovat ten světlý, sváteční koutek v duši, když na nás to světské dění tolik dotírá? V které studánce si umýt oči, abychom smyli tu hrůzu ze všech katastrof, zabíjení, válek, hladových dětí?
My křesťané o té studánce víme, ale buďme upřímní - pracně ji hledáme. I nám se někdy v tom světském ruchu ztrácí, nebo si nedáme čas k ní usednout. Vždyť každý z nás by chtěl té vánoční země, kterou měl básník ve své představě, dosáhnout. A tak snažně běžíme, ale někam úplně jinam. A přece máme někdy pocit, že jsme tak blízko již. Záleží jen na nás, na naší vroucí modlitbě, ve které budeme prosit Pána, abychom byli ještě blíž. I když nepůjdeme právě lesní tmou jako Fráňa Šrámek v té své krásné staré básni.
Květa Dušková

K rozlučce s farářem

Prožil jsem v našem sboru pět farářů a několik administrátorů. Bylo by tu hodně ke srovnávání, chybí však prostor. Proto jen několik slov k tomu, se kterým jsme se koncem září služebně rozloučili.
Daniel Kopecký měl velikou výhodu, jež byla současně i jeho úskalím: Nebyl zaběhnut, tím méně pak ostřílen jak v církevní teorii, tak i v církevní praxi. Už proto by si býval zasloužil pozornějšího a vnímavějšího - a tedy snad i čerstvějšího a méně omšelého staršovstva. Takto mnohé řešil sám a v ledasčem se dopustil i společenských i kazatelských škobrtnutí. Zato však mohl myslet i jednat (a kázat) ve své vlastní vnitřní jednotě a tím i říci věci, které byly - nebo alespoň měly být - přijaty jako nové obsahem i formulacemi. Někoho to třeba zaskočilo: Vždyť co je pohodlnějšího než opakovaně slýchat z kazatelny stará dobrá slova ujištění, že vše je v pořádku a Pán Bůh nás má rád. Mnohé z nás však (věřím) potěšilo poctivé a odborné myšlenkové i hledačské úsilí, které jsem v každém jeho kázání i biblickém výkladu nalézal a slyšel. A vždy jsem nalézal specifickou myšlenku založenou v textu, ne jen onu někdy až příliš universální mlhu všeplatných duchovních (ale někdy jen dogmatických) pravd.
Velice mne potěšil jeho zájem o ekonomiku. Ekonomika není o vydělávání a koloběhu peněz. Ekonomika je o práci a obživě - a tím o životě společnosti a jejích strukturách a duši. A potěšila mne jeho schopnost sociálního myšlení. Ne jen sociálního cítění, protože občasná slzička snadno ukápne každému. Ale sociálního myšlení - tedy kladení zásad společenské solidarity, tak blízké evangelijním výzvám, do konkrétních racionálních souvislostí života lidí, společnosti i církve.
Jistě i vytknout bych uměl ledasco - ale o tom jsem si již přečetl dost. A mnohé z toho šlo zvládnout nebo odpustit.
Jsem jedním z nejstarších členů našeho sboru. Služebně i vůbec. Je mi líto, že bratr Kopecký odchází - a nejsem úplně sám. Měl jsem v něj mnohé doufání. Snad se naplní jinde, i když třeba jinak než jsem si myslel.
Ilja Herold

Jak to vypadá s novým farářem ?

Jak asi už všichni víte, byl sborovým shromážděním 14.září 2003 zvolen na dobu 1 roku br. farář Mgr. Miloslav Nekvasil, který nastoupil v našem sboru dne 1.října t.r. Omlouváme se, že dosud nebylo stanoveno datum instalace - může ji totiž vykonat jen senior nebo jím pověřený člen seniorátního výboru, a z těch neměl nikdo volný termín do brzkého skončení funkčního období. Na konventu 8.11. byl zvolen nový seniorátní výbor (po prvé budeme mít seniorku - sestru Lýdii Mamulovou), který bude mít první schůzí 1.12. Máme předběžný příslib, že se pokusí zařadit instalaci již na leden.
Souběžně s tím pokračuje hledání vhodného kandidáta na místo příštího faráře. Díky br. Nekvasilovi nemusíme spěchat, dokonce se zdá, že si budeme moci vybírat, jak jsme se rozhodli (viz Občasník č. 32), protože v příštím roce by měl do církevní služby nastoupit větší počet farářů než obvykle. A tak byla prozatím jen doplněna komise pro hledání nového faráře o sestru Květu Fryčovou, a naše hledání bylo publikováno inzerátem v Křesťanském týdeníku Kostnické jiskry a v časopisu Český bratr. Odezva nebyla příliš povzbudivá - přihlásil se totiž jediný uchazeč, který podle sdělení Ústřední církevní kanceláře t.č. nedisponuje platným dekretem volitelnosti. Uvažujeme proto o opakovaném uveřejnění inzerátu, a současně neformálními kontakty sondujeme odezvu možných kandidátů, kteří nám byli doporučeni věrohodnými konzultanty (mj. i br. synodním seniorem).

Valentin Chamrád st.

  

Naše sborové pracovnice

se opět rozmnožily. Ukázalo se totiž, že loni navržené rozdělení pracovních náplní klade značně nerovnoměrné nároky na pracovní dobu i na rozsah potřebných znalostí, a proto bylo počátkem tohoto roku vytvořeno pro úsek správy domů nové místo, opět na zkrácený úvazek (40%); podrobněji jsme o tom psali již v Občasníku č. 31. Na tomto místě působil od února do srpna p. Ševčík, a od 16.9. t.r. tuto funkci převzala sestra ing. Marta Olexová, se kterou vás dnes chceme blíže seznámit. Položili jsme jí stejné 4 otázky, na které v Občasníku č. 27 odpovídaly její spolupracovnice. Zde jsou otázky i odpovědi.

Řekněte nám něco o sobě - o svém rodinném a církevním zázemí, o svém profesním zaměření a osobních zájmech a zálibách.
Pocházím ze Zábřehu na Moravě, kde evangelický sbor vytvořili (po vzniku Československa) repatrianti z polského Zelowa. Křtil mne vikář Antonín Balabán a konfirmoval kazatel Antonín Balabán.
Profesní zaměření bylo celkem přímočaré - průmyslová škola stavební, obor geodézie v Opavě, a ČVUT - fakulta stavební, obor geodézie v Praze. Do roku 1997 jsem se věnovala geodézii ve stavebních podnicích. Nato, po rekvalifikaci, jsem se změnila na účetní (praxe v Naději a pak s živnostenským listem). Teď jsem zaměstnána na zkrácenou pracovní dobu v projektovém ústavu, kde mám na starosti geodetické části projektů.
V osobním životě to také nebylo jednoduché. Po rozvodu jsem sama vychovala syna a dceru. Oba již úspěšně vystudovali a pak vylétli z hnízda.
Mým zájmům se nestíhám pořádně věnovat, takže jsem stále nadšený a zvědavý amatér. Počínaje jógou; turistikou; přes zahrádku (kde se pokouším o pěstování bylinek a květin); správnou péči o pejska; udržování přátelských vztahů; k návštěvám divadel, koncertů, výstav, přednášek a k studiu a četbě.

Co vás přivedlo do našeho sboru ?
Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Zavolání Míši Mimrové. Jinak patřím do branického sboru k bratru faráři Luďku Rejchrtovi.

Jaké byly (nebo jsou) vaše první dojmy, co jste očekávala a jaká je skutečnost?
Protože mi zavolala Míša Mimrová, věděla jsem, že jdu do dobré společnosti. Jen jsem si nebyla jistá, zda já jsem ta pravá pro funkci hospodářské pracovnice. Ale když mi bratr Chamrád a sestra Mimrová slíbili, že mi poradí, příp. pomohou, uklidnila jsem se. Velký dojem na mne udělal systém v evidenci jak domů, tak prací. (Díky sestře Jokešové, Mimrové . . . ) Také možnosti pracovat na počítači si cením.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Plány do budoucna mám jednoduché. Být pohotově tam, kde je potřeba. Prokazovat víru činy, ne slovy. (A můj nejtajnější osobní plán je naučit se konečně pořádně angličtinu.)

  

Životní jubilea v příštím období

98 let 1.3. Inka Čapková
94 let 14.2. Zdenka Kesnerová
92 let 13.2. Josef Seidl
84 let 1.12. Taťána Urbanová
21.12. Jitka Fialová
6.2. Jaroslava Ladýřová
83 let 13.1. Marie Martínková
29.1. Jarmila Novotná
82 let 11.1. Věra Schovánková
26.1. Kristian Cee
25.3. Věra Martincová
81 let 18.2. Libuše Meislová
75 let 6.1. Alena Chvojková
27.3. Milena Potměšilová
70 let 20.2. Jitka Baumanová
16.3. Jarmila Pačesová
60 let 14.2. Ing. Eva Budská
Eva Turková

• pastorační návštěvy:
br. farář Nekvasil po vzájemné domluvě koná u zájemců pastorační návštěvy, s možností vysluhování Večeře Páně; domluva je možná po telefonu, případně zápisem do sešitu návštěv v modlitebně

Prosíme ty z vás, kteří za tento rok ještě nezaplatili salár, aby tak učinili do 31.12. 2003. Je to možné přes složenku,kterou přikládáme nebo případně platbou na náš účet, jehož číslo je uvedeno na konci.
Ze saláru jsou hrazeny náklady na sborové aktivity včetně výroby a zasílání tohoto Občasníku. Také přikládáme leták Jeronymovy jednoty. Prosíme vás, abyste uvedli na zprávu pro příjemce, zda částka, kterou posíláte je na salár, Jeronymovu jednotu, příp.křesťanskou službu.

Nabídka knih ve sborové kanceláři
• pokud přemýšlíte čím udělat radost svým blízkým pod stromečkem nabízíme vám:
Na každý den a Evangelický kalendář za 72,- Kč a Hesla Jednoty bratrské na rok 2004 za 30,- Kč, také jsou zde k dispozici knihy Jana Milíče Lochmana, různá vydání Biblí včetně Bible v kresbách od Ivana Steigera, která je na rozebrání a zpěvníky a knihy pro děti. Můžete si také vypůjčit časopisy, které sbor odebírá.

Milí čtenáři, pokud se vám Občasník líbí a víte o někom, kdo by ho chtěl také dostávat, sdělte nám, prosíme, jeho adresu. V případě, že o Občasník nemáte zájem, sdělte nám to také, abychom vám jej zbytečně dále nezasílali.

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově
Čajkovského 1639/10, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 722 753, Tel./ Fax: 222 720 864, E-mail: zizkov2@evangnet.cz
Č.ú.: ČSOB 685 345/0300

PřílohaVelikost
033.DOC90 KB