Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 40 hosté.

Bohoslužby 3.neděle po Velikonocích - Jubilate

12.05.2019 - 09:30
12.05.2019 - 11:00

Žižkov, 12. května 2019 3.neděle po Velikonocích = JUBILATE – „Plesej Hospodinu všecka země (Ž 66:1)

Praeludium : TR/DH

Vstup : Žalm 66:1-2+7-8 jas

Píseň : 66,1-2+4-6 „Nuž, pojďte a Bohu plesejte, jméno jeho vyvyšujte...!“

Modlitba (K.Barth *10.5.1886 = SSS 10.5.)

1.Čtení : Jan 3:1-10 presbyter

Píseň : Sv.409 „Živý je Pán...“ (kytara)

Kázání : 2.Korintským 5:17 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření...“ jas

Píseň : 271 „Jak jasně svítíš, hvězdo má, můj Pane, lásko upřímná...“ jas

Oznámení presbyter

Píseň : 381 „Ó přijdiž, přijdiž, léto Páně, ty odedávna slíbené...!“ jas

Přímluvná modlitba : (..........) jas

+ Otče náš, který jsi v nebesích….

Poslání : Efezským 4:17-5:2 jas

Požehnání : Numeri 6:24-26 jas

Píseň : 486 „Svaté Boží požehnání buď nyní i vždy nad námi, z Krista křižovaného...!“