Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 70 hosté.

Bohoslužby 3.neděle adventní + rozhovor o budoucnosti církve/sboru

15.12.2013 - 09:30
15.12.2013 - 12:30

Srdečně zveme k bohoslužbám 3.adventní neděle

+ v 11:00 hod. k rozhovoru staršovstva se členy sboru nad materiály k otázkám budoucnosti naší církve.

Materiály jsou na požádání k dispozici ve sborové kanceláři.

.........................


Žižkov II,  15.prosince 2013                  3. neděle adventní

Preludium    

Píseň : 273,1+4 „Zvedněte, brány, svrchků svých, ó věčná vrata v nebesích....“

Vstup : 1.Korintským 6:9-10

Píseň : 515B „Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil...“

Modlitba      (....)

1.Čtení : 2.Timoteovi 3:1-5 + 14-4:5 (presbyter)

Píseň : 267 „Rosu dejte, ó nebesa! Tak otcové volali...“

Kázání : 1.Timoteovi 1:9-11 „...a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia...??“

Píseň : 274 „Vítej nám, hoste přemilý, můj dobrý Ježíši..“

Oznámení : ..... (presbyter)

Píseň (sbírka): 651 „Dávno je to, co pár lidí přivítalo Krista“ (učit!!!)

Přímluvná modlitba: .......

Otče náš...

Poslání: Jeremjáš 3:11-17

Požehnání : Žalm 121:5-8 (kral !!!)

Píseň : 276 „Slávy Pán přichází opět, halelujah zpívejme!“

 

Postludium...