Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 48 hosté.

Bohoslužby 24.neděle po sv.Trojici (poslední v círk.roce)

26.11.2017 - 09:30
26.11.2017 - 11:00

Žižkov II,  26. listopadu 2017                             24.neděle po sv.Trojici (poslední neděle církevního roku)

Preludium                                                               

Vstup : Jeremjáš 9:24-10:10 (jas)

Píseň : 355 „Kristus má v rukou celý svět, vše musí k svému cíli spět...!!

Modlitba (vsedě !)   Ag II/291 nebo 295 (presbyter)

1.Čtení : Lukáš 10:1-20 (presbyter)

Píseň : 434 „Jezu Kriste, Synu Boží, plný nebeského zboží, rač přítomen býti...!“

Kázání : Marek 3:7-12 „Opakování – matka moudrosti = REPETITIO – MATER SAPIENTIAE...“

Píseň : 517,1-6 „Probuďme se, křesťané, k pokání pravému...

Oznámení : Sborové dny – program, sbor.dopis, pozvání,sobota výlet po památkách reformace v Pze (presbyter)

Píseň : 517,7-14 „Znejme pak, že pokání tři částky v sobě má...“     

Přímluvná modlitba

Otče náš...

Poslání : 2.Timoteovi 3:1-5 + 14-4:5 (jas)

Požehnání : Žalm 121:5-8  (kral. !!!) (jas)

Píseň : 435 „Ó Pane, jenž jsi přikázal řeči své ostříhati...“