Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 50 hosté.

Bohoslužby 2.adventní neděle - J.Strádal

08.12.2013 - 09:30
08.12.2013 - 11:00

Žižkov II,  8.prosince 2013                    2. neděle adentní

Preludium    

Píseň : 261,1-3 „Aj, čas vzácný přišel...“

Vstup : Lukáš 21:28b  = Hesla JB

„Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť se přibližuje vaše vykoupení".

Píseň : 272 „Jak vítati mám tebe, můj Králi z výsosti...?“

Modlitba      (....)

1.Čtení : Římanům 7 (presbyter)

Píseň : 268,1-4 „Jazyk lidský nemůže vpravdě líčit dosti...“

2.Čtení : Matouš 5:17-20 (jas)

Kázání : 1.Timoteovi 1:5-11 (8) „Zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně“

Píseň : 268,5-10 „Tak ty, Pane, k člověku duchovně přicházíš, do jeho srdce vcházíš...

Oznámení : ..... (presbyter)

Píseň (sbírka): 651 „Dávno je to, co pár lidí přivítalo Krista“ (učit!!!)

Přímluvná modlitba: .......

Otče náš...

Poslání: Římanům 6:3-4 + 11-14

Požehnání : 2.Korintským 13:13

Píseň : 276 „Slávy Pán přichází opět, halelujah zpívejme!“

Postludium...