Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 73 hosté.

3.adventní neděle - 11.prosince 2011

Žižkov 11.prosince 2011                      3.neděle adventní

Píseň : 266,1-2 „Boha Otce všichni chvalme a díky jemu vzdávejme“

Vstup : Izajáš 40:3-5  (Hesla JB) (jas)

Píseň : 277 „Noc ke konci se kloní a blízko je svit dne“

Modlitba (vsedě!) (jas)

Čtení : Izajáš 35:1-10 (presbyter)

Píseň : Sv.239 „Otevřete brány hradeb kamenných“ (kytara)

Kázání : Matouš 11:2-19 „Ten, kterého čekáme“

Píseň : 274 „Vítej nám, hoste přemilý, můj dobrý Ježíši“ 

Oznámení : (nešpory u Salvátora, Gospel-night, krabice, trhy) (presbyter)

Píseň : 273 „Zvedněte, brány, svrchků svých, ó věčná vrata v nebesích“   

Přímluvná modlitba + Otče náš:                         (jas)

Poslání: Titovi 1:11-14 (jas)

Požehnání: 2.Tesalonickým 2:16+3:3+5+16+18 (jas)

Píseň : 275 „Zavítej k nám, stvořiteli, náš milý Vykupiteli“