Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 43 hosté.

1.neděle adventní - sborové dny s bratrem farářem Romanem Mazurem, seniorem pražského seniorátu

03.12.2017 - 09:30
03.12.2017 - 17:30

10 DOBRÝCH DŮVODŮ, proč přijít na Čajkovského 10:

  1. Společné slavení začátku Adventu - nový církevní rok začíná tradičně připomínkou narození Spasitele o Vánocích a jeho zaslíbeného druhého příchodu
  2. Kázání našeho hosta - seniora Romana Mazura z Libně, milé to a inspirativní osobnosti naší současnosti
  3. Vysluhování sv.večeře Páně - svátost stvrzující novou smlouvu - odpuštění a smíření v Kristově krvi.
  4. Společný oběd - kdo chce a může, přinese, co chce a může na společný stůl. (Koordinuje sborová sestra.)
  5. Přednáška br.seniora Mazura "Strategie budování a života sboru ve velkém městě dnes"
  6. Beseda s hostem - jeho představení a osobní svědectví
  7. Rozhovory nad tématem ve skupinkách i volně během přestávek a u společného oběda.
  8. Vydatný zpěv za doprovodu zdatných varhaníků
  9. Aktuální téma přednášky a následných rozhovorů
  10. Příjemné klima - jistě bude ve sborovém domě tepleji a příjemněji než tou dobou venku